Mélyen tisztelt, Krisztusban szeretett testvér, kedves keresztény család!

 

szent_andras_felujitasA komáromi Szent András Egyházközösség plébánosaként szeretettel és tisztelettel fordulok Önhöz és kedves családjához. Ahogy láthatják, a helybeli Szent András-plébániatemplom teljes felújítást kíván. A rekonstrukció 2012-ben elkezdődött, és még ebben az évben felújításra került a templom homlokzati része. Hosszas meggondolások után, a szakemberek véleménye alapján úgy döntöttünk, hogy a restaurálás folytatása elengedhetetlen és szükséges. Az 1768-1771 között épült barokk stílusú templomépület felújítása elődeink iránt érzett megbecsülésünket akarja visszatükrözni, akik az akkori körülmények között, együttesen sok-sok áldozatot hozva építették fel templomunk épületét, hogy Isten háza és a hívek lelki gazdagodásának eszköze legyen.

Saját tapasztalatom azt mutatja, hogy az épület a maga megkopottságában is masszív és patinás, és mint a város legrégibb épülete saját építészeti jellegével egyedülálló.

Nem utolsósorban azonban a templom, a mai ember számára is – Isten háza és a mennyország kapuja – (Ter 28,17), összejöveteli hely, mely méltó az Úr titkainak ünneplésére.

A Római Katolikus Plébánia ezúton szeretné megkérni áldozatkész anyagi támogatását a komáromi Szent András-templom javítására.

 

Az adományok leadhatók:
a plébánia irodájában, a Nádor u. 11. szám alatt, hétfő-péntek 8.00 – 12.00 óra között vagy a
0026384970/0900-as számlaszámra, illetve a templomi perselyekbe.

Külföldről történő utalás esetén a számlaszámra vonatkozó adatok a következők:
IBAN: SK8109000000000026384970
BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

Az egész egyházközösség nevében hálásan köszönöm nagylelkű adományát.

Szeretettel telve szívembe zárom Önt és kedves családját.

 

Elek László