Kiss Róbert kanonok

Nagyszombati általános helynök, komáromi esperes-plébános

Lépes Lóránt

A Mária Rádió magyarországi és szlovákiai műsorigazgatója, komáromi segédlelkész

Molnár Ernő

Káplán úr

Cehlárik Milan

Pán kaplán

Simek Sándor

Nyugalmazott lelkipásztor, komáromi segédlelkész

Sabo Mikuláš

Nyugalmazott lelkipásztor, izsai segédlelkész